keyvisualHome
Geschiedenis
Nieuwsbrief
Persberichten
Strategische Visie
Ligging Wum-Kameroen
Foto reportages
Gastenboek
Unista Contact
Unista en de ANBI

 

Welkom op de website van Stichting UNISTA Kameroen

 

UNISTA is de afkorting van Unity is Strength (eenheid is kracht) Association.

Voor de 2011 selectie en begeleiding van microfinanciering projecten en voor de begeleiding van de wezen bij hun scholing is in Kameroen de lokale stichting Unista Wum actief Het Nederlandse echtpaar Henk en Hubrien Mulder heeft een aantal jaren de plaatselijke bevolking en de stichting Unista Wum begeleid bij hey uitvoeren van de activiteiten . De Stichting UNISTA is in januari 2011 opgericht met als doel het werven van fondsen waarmee in de regio Wum in Kameroen kleinschalige micro financiering projecten worden mogelijk gemaakt.

Vanuit de opbrengsten van deze projecten wordt de scholing van met name weeskinderen in deze regio gefinancierd. Inmiddels ligt het aantal micro financiering projecten rond de 20 en worden lokaal in Wum additionele activiteiten onderzocht waarmee de financiering van nog meer schoolkinderen mogelijk moet worden. Als Nederlandse stichting ondersteunen we deze initiatieven van harte en geven daarbij advies en geld.

 

Het aantal kinderen dat inmiddels via beide Unista stichtingen naar school kan ligt rond de 110 

Helpt U ons mee meer 'Unista kinderen' naar school te kunnen sturen en daarmee een kans op een betere toekomst te geven?

Stichting Unista Kameroen, Emmeloord

Rekening nummer: 1597.79.537

(IBAN : NL80 RABO 0159 7795 37)

 

Top
Unista Kameroen | unista.nl@gmail.com